News & Events

05-04-19

Bach-Marquès, J.; Carrera-Sabaté, J. “Gestures and prosody to enhance the pronunciation of Catalan vowels by English native speakers learning Catalan”. Pòster presentat a l’Embodied Speech Workshop. París, 8 i 9 d’abril de 2019.

https://embodiedspeech.ilpga.fr/

05-04-19

Pons-Moll, C.; Carrera-Sabaté, J; Bach-Marquès, J.; Jiménez, L. (coord.) (2019). Eines per a l’aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona: Graó. 94 p. Anàlisis i Estudis, 2. ISBN: 978-84-9980-936-6.

Propostes per aprendre i millorar la pronunciació del català, sobretot la pronunciació del català com a llengua estrangera o com a segona llengua. Hi trobareu des de propostes que parteixen de la utilitat de la subtitulació per a l’aprenentatge de la pronunciació, fins a instruments útils per a l’ensenyament de l’entonació del català, passant per l’explicació de possibles problemes perceptius dels sons del català per part de parlants anglòfons, per experiències d’ensenyament de la pronunciació entre iguals i també per propostes de sensibilització de l’oïda i del moviment corporal o per propostes fonamentades en el mètode verbotonal.

14-04-18

Bach-Marquès, J. “-He vist una baieta. -Una baieta? O una velleta? Learning Catalan pronunciation through the Verbo-tonal Method and by using the site GPC.” Comunicació presentada al 2nd Annual Spanish & Portuguese Graduate Symposium. Amherst, 14 d’abril de 2018.

15-12-17

Experiències i eines per a l'ensenyament del català com a L2 o LE. 'Experiencies and tools in teaching Catalan as a SL or FL'

24-11-17

Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marqués, J.; Pons-Moll, C.; Mir, M.; Jiménez, L.; Roseano, P; Gaillard, P.; Magnen, C.; Julià-Muné, J.; Creus, I.; Sala, M. (2017). “Entramados segmentales y suprasegmentales para mejorar la pronunciación del catalán por parte de anglófonos”, en: V. Marrero Aguiar, E. Estebas Vilaplana (coords.), Tendencias actuales en fonética experimental: Cruces de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación Española (Tomás Navarro Tomás). Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, p. 196-200. ISBN: 978-84-697-7855-5.

28-03-17

Carrera-Sabaté, J.; Pons-Moll, C.; Bach-Marquès, J. (coord.) (2016). Ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó. 122p. Anàlisis i Estudis, 1. ISBN: 978-84-9980-756-0

En una societat com la catalana, en plena transformació a tots els nivells, és imprescindible desenvolupar recursos que promoguin el coneixement i l'ús del català entre les comunitats de no catalanoparlants i, d'aquesta manera, faciltar-ne la integració. La llengua oral és una de les habilitats més immediates i bàsiques per assolir aquesta integració, amb la qual cosa generar recursos que n'afavoreixin un aprenentatge àgil i assequible i que en facilitin l'ensenyament ha esdevingut una necessitat primordial.

El llibre conté un seguit d'articles que reflexionen sobre la necessitat de reforçar l’ensenyament de la llengua oral i la pronunciació del català en tots els nivells educatius i en el món professional; també es proposa compartir les experiències que diferents especialistes tenen en relació amb aquesta matèria i donar a conèixer les eines i els recursos de què disposen els educadors, els logopedes i els professionals dels mitjans de comunicació per abordar la llengua oral i la pronúncia del català. Està pensat, sobretot, per a mestres i professors de l’ensenyament primari, secundari i superior; professors de català per a adults; logopedes i professionals dels mitjans de comunicació.

En aquesta obra, a més, hi conflueixen disciplines i metodologies diverses, com ara el treball fonològic contrastiu, l'entonació com a mitjà per aprendre els sons discrets de la llengua, l'ús de les noves tecnologies per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la pronunciació, la propiocepció com a recurs per adquirir els sons de la llengua en condicions de deficiències físiques o dificultats cognitives i socials, etc.

01-12-16

Bigi, Brigitte.

"The automatic annotation and analysis of speech: adaptation to Catalan language."

Poster of the seminar

04-11-16

Carrera-Sabaté, Josefina; Pons Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús; Mir Campillo, Maria del Mar. (FONCAT)

14th to 25th November 2016. Universitat de Barcelona.

http://learningcatalanpronunciation.weebly.com/

08-07-16

Carrera-Sabaté, Josefina; Bach Marquès, Jesús; Mir Campillo, Maria del Mar.

"La pronúncia del català en una experiència d’aprenentatge i servei i de tutories entre iguals." Catalan pronunciation within a service learning and tutorised experience among equals."

http://fiet2016.fietcat.com/raco-1-experiencies/

See the abstract of the communication at:

http://fiet2016.fietcat.com/wp-content/uploads/2016/07/josefinacarrera.pdf

07-07-16

Carrera-Sabaté, Josefina; Lloret Romañach, Maria Rosa; Royo-Casals, Laia; Valls Alecha, Esteve.

"Millorar la pronúncia del català en graus de Mestre i de Comunicació: una acció d’innovació docent mitjançant el web Guies de pronunciació del català." Improve Catalan pronunciation within the degrees of Teacher and Communication: an innovative teaching task based on the use of the site Guies de pronunciació del català. Universitat Autònoma de Barcelona, 5th to 7th July 2016.

http://www.cidui2016.cidui.org/ca/