Eines per a l'aprenentatge del català com a L2 i LE

Pons-Moll, C.; Carrera-Sabaté, J; Bach-Marquès, J.; Jiménez, L. (coord.) (2019). Eines per a l’aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona: Graó. 94 p. Anàlisis i Estudis, 2. ISBN: 978-84-9980-936-6. Propostes per aprendre i millorar la pronunciació del català, sobretot la pronunciació del català com a llengua estrangera o com a segona llengua. Hi trobareu des de propostes que parteixen de la utilitat de la subtitulació per a l’aprenentatge de la pronunciació, fins a instruments útils per a l’ensenyament de l’entonació del català, passant per l’explicació de possibles problemes perceptius dels sons del català per part de parlants anglòfons, per experiències d’ensenyament de la pronunciació entre iguals i també per propostes de sensibilització de l’oïda i del moviment corporal o per propostes fonamentades en el mètode verbotonal.