L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències

Carrera-Sabaté, J.; Pons-Moll, C.; Bach-Marquès, J. (coord.) (2016). Ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó. 122p. Anàlisis i Estudis, 1. ISBN: 978-84-9980-756-0 En una societat com la catalana, en plena transformació a tots els nivells, és imprescindible desenvolupar recursos que promoguin el coneixement i l'ús del català entre les comunitats de no catalanoparlants i, d'aquesta manera, faciltar-ne la integració. La llengua oral és una de les habilitats més immediates i bàsiques per assolir aquesta integració, amb la qual cosa generar recursos que n'afavoreixin un aprenentatge àgil i assequible i que en facilitin l'ensenyament ha esdevingut una necessitat primordial. El llibre conté un seguit d'articles que reflexionen sobre la necessitat de reforçar l’ensenyament de la llengua oral i la pronunciació del català en tots els nivells educatius i en el món professional; també es proposa compartir les experiències que diferents especialistes tenen en relació amb aquesta matèria i donar a conèixer les eines i els recursos de què disposen els educadors, els logopedes i els professionals dels mitjans de comunicació per abordar la llengua oral i la pronúncia del català. Està pensat, sobretot, per a mestres i professors de l’ensenyament primari, secundari i superior; professors de català per a adults; logopedes i professionals dels mitjans de comunicació. En aquesta obra, a més, hi conflueixen disciplines i metodologies diverses, com ara el treball fonològic contrastiu, l'entonació com a mitjà per aprendre els sons discrets de la llengua, l'ús de les noves tecnologies per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la pronunciació, la propiocepció com a recurs per adquirir els sons de la llengua en condicions de deficiències físiques o dificultats cognitives i socials, etc.