Notícies

15-12-17

Experiències i eines per a l'ensenyament del català com a L2 o LE. 'Experiencies and tools in teaching Catalan as a SL or FL'

28-03-17

Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.) (2017): L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó.

01-12-16

Bigi, Brigitte.

"The automatic annotation and analysis of speech: adaptation to Catalan language."

Cartell del seminari

04-11-16

Carrera-Sabaté, Josefina; Pons Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús; Mir Campillo, Maria del Mar. (FONCAT)

14 de novembre a 25 de novembre de 2016. Universitat de Barcelona.

http://learningcatalanpronunciation.weebly.com/

08-07-16

Carrera-Sabaté, Josefina; Bach Marquès, Jesús; Mir Campillo, Maria del Mar.

"La pronúncia del català en una experiència d’aprenentatge i servei i de tutories entre iguals." Catalan pronunciation within a service learning and tutorised experience among equals."

http://fiet2016.fietcat.com/raco-1-experiencies/

See the abstract of the communication at:

http://fiet2016.fietcat.com/wp-content/uploads/2016/07/josefinacarrera.pdf

07-07-16

Carrera-Sabaté, Josefina; Lloret Romañach, Maria Rosa; Royo-Casals, Laia; Valls Alecha, Esteve.

"Millorar la pronúncia del català en graus de Mestre i de Comunicació: una acció d’innovació docent mitjançant el web Guies de pronunciació del català." Universitat Autònoma de Barcelona, 5-7 de juliol del 2016.

http://www.cidui2016.cidui.org/ca/

18-03-16

Carrera-Sabaté, Josefina.

"Experiencing of learning Catalan pronunciation learning the new website Catalan Pronunciation Guides: from self-learning to peer-learning." 1st HEIRRI Conference. Teaching Responsible Research and Innovation at University.

http://heirri.eu/1st-heirri-conference

18-12-15

Carrera-Sabaté, Josefina; Pons Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús.

"Eines, recursos, estratègies i experiències ​en l'ensenyament del català." Tools, resources, strategies and experiences in teaching Catalan.

http://pronunciacioub.weebly.com/

15-12-15

Amstrong, Meghan (University of Massachusetts, Amherst).

"L'ensenyament de la pronunciació del català a parlants d'anglès americà." (3h, 15-12-2015)
​"Aspectes diversos en l'aplicació de l'itinerari anglès-català a les Guies de pronunciació del català." (3h, 16-12-2015) 

07-08-15

Carrera-Sabaté, Josefina; Creus Bellet, Imma; Pons Moll, Clàudia. (agost 2015)

"Self-learning Catalan phonetics. From description to application."

https://www.ucl.ac.uk/pals/study/cpd/cpd-courses/ptlc/

Vegeu l'article a:

https://www.ucl.ac.uk/pals/study/cpd/cpd-courses/ptlc/proceedings_2015