Anglès britànic-Català

Consonants

Sounds only from Catalan

 • Dental - Oclusiu:
  Mots com: taula , bata , pot
 • Bilabial - Aproximant:
  Mots com: llavi , alba , esbós
 • Dental - Aproximant:
  Mots com: fada , acordió , desdir
 • Alveolar - Vibrant:
  Mots com: rosa , parra , cor
 • Alveolar - Bategant:
  Mots com: cara, pare
 • Palatal - Nasal:
  Mots com: nyu,canya,any
 • Palatal/Lateral:
  Mots com: llibre , colla , all
 • Velar - Aproximant:
  Mots com: vaga , alga , esglaó

>Sons comuns del català i l'anglès britànic però amb distribució diferent

 • Bilabial - Oclusiu:
  Mots com: pare, sopa , pop
 • Velar - Oclusiu:
  Mots com: cotó, taca , bloc

Sons propis del català i l’anglès britànic

 • Bilabial - Nasal:
  Mots com: mà, poma , flam
 • Labiodental - Fricatiu:
  Mots com: foc, cafè , bolígraf
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com: tsar, plats | atzar, setze
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com: sal, passar, cos
 • Alveolar - Lateral:
  Mots com: lila, pala , pal
 • Postalveolar - Fricatiu:
  Mots com: txec, dutxa, mig
 • Postalveolar - Fricatiu:
  Mots com: xic, ai, baix
 • Alveolar - Nasal:
  Mots com: nas, ona , tren
 • Palatal - Glides:
  Mots com:iode,aire,noia
 • Velar - Nasal:
  Mots com:cangur,càmping
 • Velar - Glides:
  Mots com: ualabi,diuen,veu

Sons propis de l’anglès britànic

 • Labiodental - Fricatiu:
  Mots com: very, over, love
 • Dental - Fricatiu:
  Mots com: thing, Athens , path
 • Postalveolar - Aproximant:
  Mots com: red 'vermell', carrot , here 'aquí'
 • Glotal - Oclusiu:
  Mots com: that 'aquell', to put 'posar'
 • Glotal - Fricatiu:
  Mots com: here 'aquí', ahead 'davant'

Vowels

Sons propis del català

 • Central - Semi-oberta:
  Mots com: os,cosa , arròs
 • Anterior - Tancada:
  Mots com: illa, circ, camí
 • Anterior - Semi-Tancada:
  Mots com: era, llet, fer
 • Central - Oberta:
  Mots com: ànec, pal, aglà
 • Posterior - Tancada:
  Mots com: ull 'eye', puça 'flea', tutú 'tutu'
 • Posterior - Semi-Tancada:
  Mots com: ós 'bear', coca 'flat cake', botó 'button'

Sons propis del català i l’anglès britànic

 • Anterior - Semi-oberta:
  Mots com: verd, telèfon, caramel
 • Central - Mitjana:
  Mots com: paper, català, casa
 1. En aquesta taula pots seleccionar el so que vols practicar.

   
 2. Cada color de la taula correspon a un tipus de so. Els propis del Català els podeu trobar en color vermell.