Enllaços

Per a més informació consulta els enllaços de referència.

Aprenentatge de la pronúncia del català com a L2

Pronúncia del català

Fonètica general i catalana

Prosòdia del català i d'altres llengües romàniques

Aprenentatge de la fonètica/pronúncia d'altres llengües