Espanyol d'Amèrica-Català

Consonants

Sons propis del català

 • Alveolar - Africat:
  Mots com: tsar 'zar', plats 'platos' | atzar 'azar', setze 'dieciséis'
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com:zebra 'cebra', colze 'codo', casa 'casa'
 • Alveolar - Lateral:
  Mots com: lila 'lila', pala 'pala', pal 'palo'
 • Postalveolar - Fricatiu:
  Mots com: viatge 'viaje', patge 'paje'
 • Palatal/Lateral:
  Mots com: llibre 'libro', palla 'paja', ull 'ojo'

Sons comuns del català-espanyol però amb distribució diferent

 • Bilabial - Oclusiu:
  Mots com: pare 'padre', sopa 'sopa', pop 'pulpo'
 • Bilabial - Nasal:
  Mots com: mà 'mano', poma 'manzana', flam 'flan'
 • Dental - Oclusiu:
  Mots com: taula 'mesa', bata 'bata', pot 'bote'
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com: sal 'sal', passar 'pasar', cos 'cuerpo'
 • Alveolar - Nasal:
  Mots com: nas 'nariz', ona 'ola', tren 'tren'
 • Alveolar - Vibrant:
  Mots com: rosa 'rosa', parra 'parra', cor 'corazón'
 • Alveolar - Bategant:
  Mots com: cara 'cara', pare 'padre'
 • Postalveolar - Fricatiu:
  Mots com: xic 'poco', jaqueta 'chaqueta'
 • Palatal - Nasal:
  Mots com: nyu 'ñu',canya 'caña', any 'año'
 • Velar - Oclusiu:
  Mots com: cotó 'algodón', taca 'mancha, bloc 'bloque'
 • Velar - Nasal:
  Mots com: cangur 'canguro', càmping 'camping'

Sons propis del català i l’espanyol

Velar - Glides:
Mots com:ualabi 'ualabí', euga 'yegua'
 • Bilabial - Oclusiu:
  Mots com: bata 'bata', ball 'baile', bomba 'bomba'
 • Bilabial - Aproximant:
  Mots com:llavi 'labio',alba 'alba'
 • Labiodental - Fricatiu:
  Mots com: foc 'fuego', cafè 'café', bolígraf 'bolígrafo'
 • Dental - Oclusiu:
  Mots com: dia 'día', dau 'dado', dandi 'dandi'
 • Dental - Aproximant:
  Mots com:fada 'hada',acordió 'acordeón'
 • Postalveolar - Africat:
  Mots com: txec 'checo', dutxa 'ducha', mig 'medio',viatge 'viaje'
 • Palatal - Lateral:
  Mots com:llibre 'libro',palla 'paja'
 • Palatal - Glides:
  Mots com:iode 'yodo', aire 'aire'
 • Velar - Oclusiu:
  Mots com: gos 'perro', gat 'gato', ganga 'ganga'
 • Velar - Aproximant:
  Mots com:vaga 'huelga',alga 'alga'

Sons propis de l’espanyol

 • Bilabial - Fricatiu:
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com: sal 'sal', passar 'pasar', cos 'cuerpo'
 • Alveolar - Vibrant:
  Mots com: rosa 'rosa', parra 'parra', cor 'corazón'
 • Palatal - Africat:
  Mots com: yate 'iot', yogur 'iogurt'
 • Palatal - Aproximant:
  Mots com: yate 'iot', yogur 'iogurt'
 • Velar - Fricatiu:
  Mots com:calle 'carrer', pepinillo 'cogombre'

Vocals

Sons propis del català

 • Anterior - Semi-oberta:
  Mots com: verd 'verde', telèfon 'teléfono', caramel 'caramelo'
 • Central - Mitjana central:
  Mots com: paper 'papel', català 'catalán', casa 'casa'
 • Central - Semi-oberta:
  Mots com: os 'hueso', cosa 'cosa', arròs 'arroz'

Sons propis del català i l’espanyol

 • Anterior - Tancada:
  Mots com: illa 'isla', circ 'circo', camí 'camino'
 • Anterior - Semi-tancada:
  Mots com: era 'era', llet 'leche', fer 'hacer'
 • Central - Oberta:
  Mots com: ànec 'pato', pal 'palo', aglà 'bellota'
 • Posterior - Tancada:
  Mots com: ull 'ojo', puça 'pulga', tutú 'tutú'
 • Posterior - Semi-tancada:
  ós 'oso', coca 'torta', botó 'botón'
 1. En aquesta taula pots seleccionar el so que vols practicar.

   
 2. Cada color de la taula correspon a un tipus de so. Els propis del Català els podeu trobar en color vermell.