Amb els amics ens hem de captenir talment com voldríem que els amics es captinguessin amb nosaltres. (Aristòtil). 'We has to treat our friends the same way we would like to be treated by them.' (Aristotle)

Reveal the word

0
0
0
0
0