Com més anys, més desenganys. 'The older, the more dissapoinments.'

Reveal the word

0
0
0
0
0