A, el mestre em va pegar 'A, the teacher hit me'

Reveal the word

A, el mestre em va pegar;
E, jo no sé per què;
I, jo no vaig venir;
O, jo no estava bo
U, el burro ets tu.

'A, the teacher hit me;
E, I don’t know why;
I, I didn’t come;
O, I didn’t feel well
U, you are the donkey.'

0
0
0
0