Em vull comprar un camió. 'I want to buy a truck.'

Reveal the word

0