En cap cap cap el que cap en aquest cap. 'In no head fits what can fit in this head.'

Reveal the word

0