En els camps de l'observació, l'atzar no afavoreix sinó els esperits preparats (Pasteur). 'In the observation camps the fate only does suit prepared spirits.' (Pauster)

Reveal the word

0
0
0
0
0