Jo tinc una caixetatan ben requinquilladetaque cap requinquilladorno la requinquillarà millor, tan ben requinquillada com ella està. 'I have a little box that well restored that no restorer will restore it better, since it is so well restored.'

Reveal the word

0