La ciència no ha de ser un plaer egoista. (K. Marx) 'Science does not have to be an egoistic pleasure.' (K. Marx)

Reveal the word

0