La Vanessa visita Berga sovint. 'Vanessa often visits Berga.'

Reveal the word

0