A Reus, "ganxets" 'In Reus "the hooks"'

Reveal the word

El dia de la inauguració del campanar de Reus, els seus veïns hi pengen un ase d'un ganxo perquè pugui veure i admirar la magnitud de l'obra. Hi deixen el ganxo per si mai convé penjar-hi un altre ase. Per això, els de Reus es diuen "ganxets" i, també per això, es diu "A Reus, enganxen".

(Amades, 1974: 1166-1167)

'The day of the inauguration of the bell tower of Reus, the inhabitants hang a donkey on a hook in the bell tower so that he can admire the greatness of the work. They leave the hook there in case there should be the necessity to hang there another donkey. Therefore, the people of Reus are called “the hookers” and, therefore people also say that "in Reus they hang".

(Amades, 1974: 1166-1167)'

0