Un camió, es va comprar. 'He bought a truck.'

Reveal the word

0