Va veure una dotzena de cavalls galopant. 'He saw dozen of horses galloping.'

Reveal the word

0