Val més un glop de negre, que tot el que baixa pel Segre. 'It's better a sip of red wine than all what goes down the Segre (river).'

Reveal the word

0