hearing4

Soldats americans.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0
0
0

Tots comprats.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
0
Té el so [ts]
1
0
0
0
0
0

Drets i deures.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0
0
0

Ajuts escanyolits.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0
0
0

Fets aïllats

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0

Mots curts.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
0
Té el so [ts]
1
0
0
0
0
0
0

ts estimats.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0
0
0

Sots feréstecs.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
0
Té el so [ts]
1
0
0
0
0
0

Vots perduts.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
0
Té el so [ts]
1
0
0
0
0
0

Xuts o mussols

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0