hearing4

bombolla 'bubble'

Reveal the word

Quina és la pronunciació estàndard en català?
A
0
B
1

Tramvia 'tram'

Reveal the word

Quina és la pronunciació estàndard en català?
A
0
B
1