hearing4

Escombra 'broom'

Mostra la paraula

Which is the catalan pronunciation?
A
1
B
0

Embriagat 'drunk'

Mostra la paraula

Which is the catalan pronunciation?
A
0
B
1

bombolla 'bubble'

Mostra la paraula

Quina és la pronunciació estàndard en català?
A
0
B
1

botànica 'botany'

Mostra la paraula

Which is the catalan pronunciation?
A
0
B
1

Tramvia 'tram'

Mostra la paraula

Quina és la pronunciació estàndard en català?
A
0
B
1