songs

<< go back
Listen and repeat the audio and / or video from below:

L'ase del rector 'the rector's donkey'

Reveal the word

 Sant Joan de l'Erm,
de la prim, prim, verderola,
vós que en feu miracles,
del ram del vidriol,
caragol, caragol,
repica al sòl,
caragol, caragol,
repica al sòl.

'Sant Joan de l'Erm,
from fine, fine, yellowhammer,
you who work miracles,
of the vitriol bouquet,
snail, snail,
ringing on the ground,
snail, snail,
it rings on the ground.'

0

El mussol 'the owl'

Reveal the word

El mussol no vol cantar perquè és tot sol;
perquè, perquè és tot sol
no vol cantar el mussol.

El mussol no vol cantar perquè són dos;
ni dos, ni un tot sol
no vol cantar el mussol.

'The owl does not want to sing because it is alone;
Because, because it is alone
The owl does not want to sing.

The owl does not want to sing because it is two of them;
Not two, whether two not one alone of them
The owl does not want to sing.'

0

Plou i fa sol 'It is raining and the sun shines'

Reveal the word

Plou i fa sol,
les bruixes es pentinen;
plou i fa sol,
les bruixes porten dol.

Plou i fa sol,
les bruixes es pentinen;
plou i fa sol,
les bruixes fan un ou.

'It is raining and the sun shines,
The witches are brushing their hair;
It is raining and the sun is shining,
The witches are mourning,

It is raining and the sun is shining,
The witches are brushing their hair;
It is raining and the sun is shining,
The witches are making an egg.'

0