tongue-twisters

<< go back
Listen and repeat the audio and / or video from below:

Constantinoblitzar 'Constantinoplise'

Reveal the word

Vaig anar a Constantinoble, i al punt em varen constantinoblitzar tan bé que ara cap desconstantinoblitzador no fóra prou per a desconstantinoblitzar-me, encara que fos el primer desconstantinoblitzador de tots els desconstantinoblitzadors de Constantinoble.

'I went to Constantinople, and there I was so well constantinoplised that now no disconstantinopliser would be enough to disconstantinoplise me, even if he were the first disconstantinopliser among all the disconstantinoplisers of Constantinople.'

0
0
0
0
0