tongue-twisters

<< go back
Listen and repeat the audio and / or video from below:

Vella 'granny'

Reveal the word

Una vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega va tenir tres nets secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs. Com s'ho havia de fer la vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega, per no tenir els nets secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs, ja que els fills de la vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega en varen ésser secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs?

'A scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind granny gave birth to three scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind grandchildren. How could the scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind granny have avoided having her grandchildren scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind considering the children of the scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind granny were also scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind?'

0