En veritat, si no fóra per la música, hi hauria més raons per a tornar-se boig. (Txaicovski) 'Actually, wasn't it for music, there would be more reasons to become crazy.' (Tchaikousky)

Reveal the word

0