La vida consisteix no a tenir bones cartes, sinó a jugar bé les que un té. (Josh Billings) 'The object of life isn't having good cards, but playing well the ones we have.'

Reveal the word

0