Al pot petit hi ha la bona confitura. ‘The good jam is in the small jar.’

Reveal the word

0