Cabdal

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1