El qui roba una arrova de roba, no roba l'arrova, que roba la roba. 'Who steals 25 pounds of clothes doesn’t steal the 25 pounds but steals the clothes.'

Reveal the word

0