El qui roba una arrova de roba, no roba l'arrova, que roba la roba.

Reveal the word

0