tales

<< go back
Listen and repeat the audio and / or video from below:

Arri, ase, i deixa dir

Reveal the word

Un avi i una neta anaven de camí amb un ase. La neta anava a cavall i l'avi a peu. En passar per un poble, unes xafarderes digueren que millor hauria estat que hagués anat aquell pobre vell a cavall, i no la noieta, perquè la joventut té més delit que la vellesa. L'avi baixà la neta i hi cavalcà ell. Més enllà, en trobaren unes altres que digueren que vergonya feia que un homenàs com aquell anés a cavall i fes caminar la nena. El vell descavalcà, i tots dos anaren a peu. Més endavant, en trobaren unes altres que els digueren que anar a peu i dur un ase sense càrrega era ésser més ase que el mateix ase. L'avi i la neta pujaren llavors a cavall. I, per fi, en trobaren unes altres que digueren que feia consciència anar dues persones a cavall d'una pobra bestiola. L'avi, molestat de tant dir, exclamà: -Arri, ase, i deixa dir.

(Amades, 1982, I:1134).

'Gee up, donkey, and let others talk

An old man and his granddaughter were walking with a donkey. The girl went on the donkey and the grandfather on foot. When they passed through a town, some gossip said that it would have been better if the old man had went on the donkey but not the girl, since youngsters have more spirit that old people. The old man took his granddaughter down and he got on the donkey. Farther they found some others who said that it was shameful that such a man went on the donkey and that the girl had to go on foot. The old man dismount and both keep on going on foot. Afterwards, they found others who said that by going on foot while they had an unloaded donkey they were more idiot than the donkey itself. Then they both mounted the donkey, and finally, they found others who said that going two people on a poor little animal was so pitiful. The old man, annoyed of everything it has been said, exclaimed: -Gee up, donkey, and let others talk.'

(Amades, 1982, I:1134).

0