El conte no parlava pas d'un llop i d'un llobató, sinó d'un llop i una guineu. 'The tale wasn't about a wolf and a wolverine, but a wolf and a fox.'

Reveal the word

0