El conte no parlava pas d'un llop i d'un llobató, sinó d'un llop i una guineu.

Reveal the word

0