Si en un celler hi pengen una branca de vi és que hi ha bon vi, i si hi pengen un ram és que hi ha bon mam. 'In a cellar, if they hang a vine branch, it means there's good wine. If they hang a bunch of them, it means there's good drink.'

Reveal the word

0