La trobada entre dues personalitats és com el contacte entre dues substàncies químiques. Si hi ha alguna reacció, totes dues seran transformades. (Carl Jung) 'The meeting of two people is like the contact between two chemical substances: if there's any reaction, both of them will be transformed.' (Carl Jung)

Reveal the word

0