La trobada entre dues personalitats és com el contacte entre dues substàncies químiques. Si hi ha alguna reacció, totes dues seran transformades. (Carl Jung)

Reveal the word

0