articulation

Articulació

Reveal the word

Pronuncia, ben a poc a poc, la paraula següent: apte

Fes atenció en tots els sons que componen la paraula quan la diguis. Repeteix l'exercici dues o tres vegades. Ara, atura't abans de pronunciar els sons que hi ha just després de la “p”.

 

ap te

 

Repeteix l'exercici amb les paraules següents: capta, adapta, accepta, abrupte.

0
0
0
0
0
0

Contrast I

Reveal the word

Listen to the diffence between the highlighted sounds of these words:
  • potato - patata 'potato'
  • parade - parada 'stop'
0

Contrast II

Reveal the word

Listen to the diffence between the highlighted sounds of these words:
  • impure - impur
  • appart- apart
0

Contrast II

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons finals d'aquestes paraules:

  • cor - corb
  • cal - calb
0
0
0
0
0

Contrast III

Reveal the word

Listen to the diffence between the highlighted sounds of these words:
  • tip - tip 'to be full'
  • pencil - pensa 'he thinks'
0

Contrast IV

Reveal the word

Listen to the diffence between the highlighted sounds of these words:
  • impossible - ampolla 'bottle'
  • repeat- ampit 'sill'
0