arc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té els sons finals [rp]
0
Té els sons finals [rt]
0
Té els sons finals [rk]
1
0