ajudar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [Ʒ]
1
Té el so [ʃ]
0
No té el so [Ʒ] ni [ʃ]
0
0
0
0
0
0