tales

<< go back
Listen and repeat the audio and / or video from below:

A Reus, "ganxets" 'In Reus "the hooks"'

Reveal the word

El dia de la inauguració del campanar de Reus, els seus veïns hi pengen un ase d'un ganxo perquè pugui veure i admirar la magnitud de l'obra. Hi deixen el ganxo per si mai convé penjar-hi un altre ase. Per això, els de Reus es diuen "ganxets" i, també per això, es diu "A Reus, enganxen".

(Amades, 1974: 1166-1167)

'The day of the inauguration of the bell tower of Reus, the inhabitants hang a donkey on a hook in the bell tower so that he can admire the greatness of the work. They leave the hook there in case there should be the necessity to hang there another donkey. Therefore, the people of Reus are called “the hookers” and, therefore people also say that "in Reus they hang".

(Amades, 1974: 1166-1167)'

0

El rei del nas de tres pams 'The King with the nose of three handspans'

Reveal the word

Un gandul agafà un ocell i aquest li va concedir un desig a canvi de la llibertat. El gandul li demanà tenir un nas de tres pams de llarg. Se'n va anar a veure el rei i pel camí trobà tres bruixes que li feren tres regals: un mocador que li donà menjar, una barretina que disparava bombes i un flabiol que feia que la gent es posés a ballar i no pogués deixar de fer-ho fins que parés la música. Amb aquests objectes màgics, el gandul derrotà un altre monarca que es volia casar amb la filla del rei. D’aquesta manera, aconsegueix casar-se ell amb la filla del rei. Disgustat per tenir per gendre un gandul amb un nas tan estrany, el rei mor i el gandul esdevé rei.

(Amades, 1974: 356-358)

'An idler catches a bird and this one promises him a wish in exchange for this freedom. The idler askes for a nose of three handspans. He went to see the king and on his way he meets three witches, who make him three gifts: a handkerchief that gives him food, a hat that shoots bombs and a pipe that made to people dance and did not allow them to stop until the music ended. With the magical objects, the idler defeats another monarch, who wanted to marry the king’s daughter. By this he manages to marry the king’s daughter. Upset about having a son-in-law with such a strange nose the king dies and the idler becomes king.

(Amades, 1974: 356-358)'

0

No convé deixar perdre res 'One does not have to waste anything'

Reveal the word

Un home llençà els trossos de pa que li sobraven de dinar. Es morí i va comparèixer davant del tribunal de Nostre Senyor. El Dimoni li presentà dos sacs de trossos de pa que havia deixat perdre i cridà venjança contra ell. Els trossos de pa que sobraven del dinar havien de ser per a les formigues.

(Alcover, 1963-1972, XXIX)

'A man throws the pieces of bread away that were left over from lunch. He died and appeared in front of the tribunal of Our Lord. The Demon presented two sacks of the bread the man wasted and shouts for vengeance. The pieces of bread that were left over were for the ants.

(Alcover, 1963-1972, XXIX)'

0