Accent

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ε]
0
Té el so [e]
1
Té el so [i]
0