Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que estàs parlant amb una persona que acabes de conèixer. Li parles de la teva família i li dius que la teva germana es diu Mònica.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que estàs parlant amb el teu cosí, a qui veus de tant en tant. Parleu de què fareu a l’estiu, i ja li has comentat que tens pensat d’anar a Sardenya. Ell et pregunta on aniràs, de Sardenya. Tu li dius “A la Costa Esmeralda”
Adequada
0
Inadequada
1
0
0
0
0
0
0
0
0