Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que la teva amiga Teresa et convida a casa seva i t’ofereix un pastís que ha fet ella mateixa. A tu t’agrada molt i li dius que és fantàstic.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que el teu amic Jordi et fa escoltar una cançó que ell toca amb el seu grup musical. A tu t’agrada molt i li dius que és bona.
Adequada
0
Inadequada
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0