Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que estàs parlant amb el teu amic Joan. Vols que t’aconselli sobre la preparació de la paella i li preguntes què hi posa ell.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que el teu amic Pau en sap molt de música. Parleu del grup català Sopa de Cabra i tu li preguntes què en pensa.
Adequada
0
Inadequada
1