Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que la teva amiga Teresa et diu que de petita vivia a una casa on no hi havia ni cadires ni taules. Tu – molt estranyat – li preguntes on menjaven.
Adequada
1
Inadequada
0
Adequada
0
Inadequada
1