Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que entres en una botiga on mai no havies entrat i vols saber si tenen préssecs.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que estàs parlant amb una persona que acabes de conèixer i vols saber si li agrada l’art contemporani.
Adequada
0
Inadequada
1
0
0