any

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
0
Té el so final [ɲ]
1
Té el so final [ɳ]
0
0
0
0
0