Articulació

Reveal the word

Pronuncia una [s] durant uns segons. Ara, fes el mateix però aturant aquest so amb una [t] i, després, continua la seqüència pronunciant altra vegada una [s]: ssssssss // ssssssstsssssss. També podries trobar el so amb la combinació següent: “fet sorprenent”. Pronuncia molt a poc a poc les dues paraules i fixa't en aquesta combinació que hem subratllat. 

Repeteix aquests exercicis dues o tres vegades.

0
0
0
0
0