Articulació

Reveal the word

Pronuncia ben a poc a poc la paraula següent: sembla.

Fes atenció a tots els sons que componen la paraula quan la diguis. Torna-hi. Digues-la dues o tres vegades. Ara, atura't abans de pronunciar els sons que dius just després de la “m”.

 

sem bla

 

Repeteix l'exercici amb les paraules següents: ombra, ambre, cambra, sempre, timbre.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0